Tuotteet ja hinnat

APR- ja EPR-ryhmitykset sekä terveydenhuollon johdon tietojärjestelmä

Ryhmittelyjen käyttöoikeusvuosimaksu sisältää:
 • APR-perusluokituksien (ASL, ATL, toimintayksiköt, ammattiryhmät, jne.) ylläpidon ja käyttöoikeuden versiopäivityksineen
 • ICD10-ASL-kääntötaulun ja ICPC2-ASL -kääntötaulun ylläpidon ja käyttöoikeuden versiopäivityksineen
 • SPAT-ATL -kääntötaulun (sekä tarvittaessa ATL-SPAT -kääntötaulun ylläpidon ja käyttöoikeuden versiopäivityksineen
 • palvelutuottajakohtaisten ammattiryhmien, yksiköiden, toimintayksiköiden yms. APR-perusluokitusten etl-kääntötaulujen ylläpidon ja käyttöoikeuden versiopäivityksineen
 • rajapintamääritykset tiedon irrottamiseksi potilastietojärjestelmästä
 • tuotantokustannustietojen keräysohjeet sekä tuottajakohtaisten tuotantokustannusten laskennan
 • APR-ja EPR-ryhmittelijän ylläpidon ja käyttöoikeuden versiopäivityksineen
 • ATL-, APR- ja EPR-ryhmitysten kustannuspainojärjestelmän ylläpidon ja käyttöoikeuden versiopäivityksineen
Ryhmittelyihin sisältyvät johdon tietojärjestelmä ja raportointipalvelut:
 • Tuottaja/aluekohtaisen epsioditietokannan luominen, ylläpito ja vuosittaiset versiopäivitykset
 • potilas- ja käyntitietojen sekä kustannustietojen esikäsittelyn
 • terveyskeskuskohtaisten tai alueellisten perusraporttien ylläpidon
 • APR- ja EPR-raportoinnit versiopäivityksineen
 • sähköiset EPR-jakelusivut vakioraporttien ja vuosiraporttien tarkasteluun
 • käyttöoikeudet ja käyttäjätunnukset vakioraportteihin koko henkilökunnalle
 • Excel-suurtaulu: potilasryhmitelty kuntakohtainen tutkimustietokanta valmiine tuotanto-, potilasmäärä- ja käyntimäärämuuttujineen
Toiminnan arvioinnin vuosipaketti sisältää:
 • alueen, kuntien ja terveyskeskusten ja sairaalan oman toiminnan perusraportit
 • perusraporteista graafiset esitykset PowerPoint-tiedostona
 • poikkeamien tunnistaminen, analysointi ja kehittämiskohteiden ehdotukset
 • toiminnan analysoinnin neuvonta ja tuki
Tuotannon ja toimintojen benchmarking-toiminta EPR-käyttäjien kesken sisältää:
 • benchmarkingtietokannan ylläpidon
 • benchmarking-vakioraportit vastaavista kunnista tai sote-alueista
 • toiminnan benchmarking-raportit kerran vuodessa
 • tuottavuuden benchmarkingraportit kerran vuodessa
 • osallistumisoikeuden vuosittaiseen benchmarkingseminaariin (1-2 henk./asiakas)

Erikseen tilattavat APR- ja EPR-tietopalvelut

1. Toimintakertomus ja vuosiraportointi (1500 € / v, erillinen tilaus)

Vuoden alkupuolella edellisen vuoden toimintakertomusdokumentti, joka sisältää

 • koko terveyskeskuksen potilaskirjon sekä palvelutuotannon kuvauksen
 • terveysasematason potilaskirjon ja palvelutuotannon kuvaukset
 • toimintayksikkötason potilaskirjon ja palvelutuotannon kuvakset
 • palvelutuotannon vertailut väestöön suhteutettuna
2. Räätälöidyt raportit (100 €/h, erillinen tilaus)
 • raportit asiakkaan erikseen pyytämistä kohteista (kertaluontoinen palvelu)
3. Tarkennetut analyysit asiakkaan pyytämistä kohteista (150 €/h, erillinen tilaus)
 • poikkeamien tunnistaminen, tarvittavat laskennat, poikkeamien selittäminen ja kehittämiskohteiden ehdotukset asiakkaan toivomista yksittäisistä kohteista (kertaluontoinen palvelu)

APR- ja EPR-konsultaatiopalvelut (erikseen tilattaessa):

1. Resurssijohtamisen konsultaatio – ylin johto (1500 euroa / pv)
 • Omien toiminta-, tuotanto- ja kustannustietojen pohjalta annettavaa strategia- ja resurssijohtamisen analyysia.
 • Yhden päivän mittainen koulutus ylimmälle johdolle ja päätöksentekijöille.
 • Sisältää etukäteen tehtävän analyysin, koulutuspäivän ja seurannan suunnittelun.
2. Ongelman ratkaisukonsultaatio – yhteistyötä tai toimintaa johtavat tahot (1500 euroa / pv)
 • Asiakkaan määrittelemän rajatun ongelman selvittäminen ja läpikäynti yhteistyössä asiakaskohtaisen datan pohjalta.
 • Päivän mittainen koulutus, osallistujina asiakkaan määrittelemät asian kannalta relevantit toimijat.
3. Hoitoprosessien kehittämiskoulutus esimiehille
 • 2-vuotinen viiden seminaaripäivän sarja, jonka aikana esimiehet koulutettan toteuttamaan tarpeellisiksi katsottujen potilasryhmien hoidon hallittu toimintakäytäntöjen muutos omissa yksiköissä yhdessä työntekijöiden kanssa.
 • Kouluttajina maan eturivin terveyskeskustoiminnan ja terveydenhuollon johtamisen asiantuntijat.
Koulutuspäivien sisällöt:
 1. Terveyskeskuksen kehittämistarpeen määrittely
 2. Toimintakäytäntöjen ja työnjaon analysointi
 3. Toiminnan muutosten suunnittelu4. Muutoksenjohtamiskoulutus
 4. Muutoksen seuranta
 • Järjestetään yhteistilaisuuksina useampien toimintayksiköiden kesken tai alueellisesti.
 • Päivähinta 1-5 henk./asiakas 2000 € + lisähenkilöt à 250 €
 • Mikäli seminaarisarja järjestetään kuitenkin vain yhdelle terveyskeskukselle/yksikölle, sen hinta on 4000 € /seminaaripäivä osallistujamäärästä riippumatta.

Tietojärjestelmän käyttöönotto (vain aloittaville terveyskeskuksille):

1) Tekninen avaus ja määrittelyt

Sisältää:

 • tietoliikenneyhteyksien avauksen
 • tietojärjestelmän käynnistämisen
 • käyttäjäsivujen asennuksen
 • päätukihenkilön nimeämisen
 • päätukihenkilön ohjeet ja neuvonta
 • tarvittavan teknisen informaation
 • ohjeet tiedonsyötön järjestämisestä potilastietojärjestelmään
 • tietokantamääritykset tiedon siirtoa varten
 • terveyskeskuksen työntekijöiden ammattiryhmien kääntötaulujen luomisen ja ylläpidon
 • terveyskeskuksen yksiköiden määrityksen, kääntötaulut ja ylläpidon
 • tietosisällön tarkastukset, tarvittavat muutokset ja korjaukset
 • ohjeet henkilörekisteri-ilmoitusta varten

Hinnoitteluperusteet: 150 €/tunti. Hinta ilmoitetaan arvioitujen tuntimäärien mukaan.

2) APR- ja EPR-käyttäjän peruskoulutus

Sisältää:

 • henkilökunnan tiedonsyöttökoulutustilaisuudet:
  • pienet terveyskeskukset 2-4 3 tunnin koulutustilaisuutta
  • keskisuuret: 4 3 tunnit koulutustilaisuutta
  • suuret: 8 3 tunnin koulutustilaisuutta
  • lisäpäivät (2 3 tunnin koulutustilaisuutta) 2000 euroa
 • tiedonsyötön sisällön ohjeet
 • tiedonsyötön sisällöllisen ohjauksen, neuvonnan ja tuen puhelimitse ja sähköpostilla
 • APR/EPR-yhteyshenkilön koulutuksen, tuen ja ohjeet käyttäjäsivuilla

Pyydä tarjous