Tiedonjako

Asiakkaiden sivujen kautta pääset DMS:n asiakkaana tutustumaan oman alueesi terveydenhuollon tuotantoa kuvaaviin raportteihin. Kirjaudu tästä asiakkaiden sivuille.

Ohjeet ja videot -sivulta löydät yksityiskohtaiset ohjeistukset potilasryhmityksissä käytettävistä luokituksista raporttien lukuohjeisiin sekä hyviä ideoita tuotetun tiedon hyödyntämiseen.

Käsikirjat ovat DMS:n asiantuntijoiden laatimia konkreettisia apuvälineitä terveydenhuollon kehittämistyön tueksi. 

DMS:n asiantuntijaselvitykset esittelevät miten yrityksen asiantuntemusta on vuosien varrella käytetty hyväksi mm. alueellisen terveydenhuollon strategiatyöskentelyn tukena.

Tieteelliset julkaisut sisältää luettelon DMS:n toimintaan ja tuotteisiin liittyvistä tärkeimmistä julkaisuista.

Potilasryhmittelyiden lähdekoodi on ainoastaan asiakkaiden käytössä oleva tarkempi dokumentaatio potilasryhmien muodostumisesta.

Tapahtuma-arkistosta löytyvät aiemmin järjestetyt tilaisuudet ja niihin liittyen julkaistu materiaali.

VIP-tiedotus tuo ulottuvillesi parhaat esimerkit episodiryhmityksen kautta tuotetun tiedon käytöstä alueellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kuvaamiseen ja kehittämiseen.