Me

Potilasryhmityksillämme on pitkät perinteet, DMS oli 1990-luvulla luomassa Suomen sairaaloissa edelleenkin käytössä olevaan NordDRG-potilasryhmitystä. Ensimmäisen perusterveydenhuollon johtamiseen ja tuotannon määrän mittaamiseen käytettävän tuotteistuksen, APR:n (Avohoidon potilasryhmitys) DMS julkaisi jo vuonna 2002. Myöhemmin olemme panostaneet potilaiden saaman hoidon kuvaamiseen läpi koko terveydenhuoltojärjestelmän Episodiryhmittelyn (EPR) avulla. Vuonna 2014 julkaisimme ensimmäisenä Suomessa alue soteEPR:n, tavan kuvata tulevien sote-tuotantoaluiden potilaskuntaa, hoitotuotantoa ja sen kustannuksia.

Yhteystiedot

DRG Medical Systems Oy
Kivikuja 6
02760 Espoo

info@apr.fi
050 5377 866

Y-tunnus: 1504528-7

Laskutusosoite
E-laskut

Verkkolaskuosoite: FI7510123000208155
Operaattoritunnus: NDEAFIHH

Paperilaskut

DRG Medical Systems Oy/Anne Puumalainen
Kajavankatu 2 C
04230 Kerava

 

DRGMS_Tintti_small
outi.elonheimo@fcg.fi
0400 176 155
Outi (Tintti) Elonheimo
Toimitusjohtaja
Dosentti, LKT, yleislääketieteen, terveydenhuollon ja hallinnon erikoislääkäri

Kun terveyskeskuksen johtaja aikoinaan tarvitsi tietoa tk:n potilaista ja heille annetusta hoidosta syntyi tutkimusidea, väitöskirja, joka ennakoi potilasryhmityksiä auttamaan työn kehittämisessä, toiminnan suunnittelussa, johtamisessa ja seurannassa. Maalaislääkäristä kuoriutui terveydenhuollon palvelutuotannon kehittäjä, hahmottaja, opettaja, tutkija. Vedän myös terveyskeskustyöntekijöille suunnattua tohtorikoulutusohjelmaa Helsingin yliopistossa. Mielekkäintä on, että käytännön lääkärin ja johtajan kokemusta voi hyödyntää muiden auttamiseen. Terveyskeskusten johtaminen, erityisesti tulevien sote-tuotantoalueiden johtaminen tarvitsee tapaa hahmottaa potilaat, osoittaa heille tehty työ ja löytää järkevimmät hoidon tasot. Me DMS:n monialaiset asiantuntijat olemme tätä varten, pystymme tuomaan esille kokonaisuudet ja potilasryhmien osat, me voimme auttaa hahmottamaan potilaskunnan hoidon tarpeita.

DRGMS_Anne_smallanne.puumalainen@fcg.fi
050 5377 866
Anne Puumalainen
Asiakaspalvelupäällikkö 
Terveydenhuollon maisteri, erikoissairaanhoitaja

Potilaiden hoidon kehittäminen ja palvelujen järjestäminen laadukkaasti on aina ollut ensisijainen kiinnostuksen kohde työssäni. Aiemmissa työtehtävissäni hoitotyön johtajana olen saanut olla mukana moninaisissa sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon kehittämishankkeissa. DMS:n koko toiminta tähtää siihen, että kehitämme toimivia työkaluja hallita monimuotoista terveydenhuollon tietokenttää. Tuemme omilla palveluillamme niitä, jotka työssään vastaavat palvelujen järjestämisestä, johtamisesta ja kehittämisestä. Oma työni on toimia asiakkaidemme tukena kaikkinaisessa tiedon käsittelyyn, analysointiin ja raportointiin liittyvissä asioissa. Työhöni kuuluu yhteydenpitoa asiakkaisiin, ohjausta, opettamista ja ennen kaikkea kysymyksiin vastaamista. Osallistun osana tiimiämme aktiivisesti tuotteidemme kehittämiseen. Minun puoleeni voi kääntyä miltei missä tahansa tuotteitamme ja palveluitamme koskevissa asioissa.

Miika Linna
Teveystaloustieteiden asiantuntija
Dosentti, tekniikan tohtori

Olen DRG Medical Systems OY:n terveystaloustieteellinen asiantuntija ja hallituksen jäsen. Kiinnostukseni kohteena on ollut kustannusvaikuttavuuden, tuottavuuden sekä laadun arvioiminen perusjärjestelmien sisältämillä tiedoilla koko terveydenhuoltojärjestelmän, alueiden ja tuottajien sekä yksittäisten hoitojen tasolla. Olen ollut kehittämässä kansallisia rekisteritietovarastoja sekä niihin pohjautuvia laskentamenetelmiä, sekä johtanut kansallista ja kansainvälistä tutkimusta näistä teemoista. Kokemusta terveydenhuollon tiedoilla johtamisen käytännöistä on karttunut erityisesti DRG Medical Systems OY:n asiakasprojekteissa joissa syntyneitä ratkaisuja olen luennoillani päässyt testaamaan useissa terveydenhuollon johtamisen jatkokoulutusohjelmissa eri yliopistoissa.

DRGMS_Mats_smallmats.brommels@apr.fi
+46 70 552 6930
Mats Brommels
Terveydenhuollon johtamisen asiantuntija, hallituksen puheenjohtaja
Sisätautien erikoislääkäri, LKT, professori

Professori Mats Brommels on DRG Medical Systems Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Hän on luokitusasiantuntija ja toiminut mm. Lääkintöhallituksen, myöhemmin Sosiaali- ja terveyshallituksen luokitustyöryhmän puheenjohtajana. Hän valmisteli DRG (Diagnosis Related Groups) -järjestyelmän käyttöönotto Suomessa ja Ruotsissa 1980-luvulla, ja toimi vv. 1994-96 NordDRG-järjestelmän lääketieteellisen kehittämisryhmän vetäjänä. Sen työn yhteydessä syntyi myös yrityksemme.

Mats Brommels oli Helsingin yliopiston terveyden- ja sairaanhoidon hallinnon professori vv. 1991-2010. Tällä hetkellä hän johtaa Karolinska Institutet’in Medical Management Centre-tutkimusyksikköä.

Santeri Huvinen
Tietojärjestelmäpäällikkö
Kasvatustieteiden maisteri

Olen työssäni DMS:ssa ja Helsingin yliopistossa sekä viime vuosien ykkösharrastuksen golfin parissa ollut aina kiinnostunut tehokkaista oppimis- ja kehittymisprosesseista sekä niiden kuvaamisen merkityksestä. Kasvatustieteen opintoihin liittyvän harjoittelujakson myötä lääkiksessä Kansanterveystieteen laitoksella käynnistyneen työurani olen tehnyt erilaisten terveydenhuollon kehittämis- ja koulutushankkeiden parissa. Jo 10 vuoden ajan olen ollut mukana DMS:n kehitystyössä, kouluttautunut tuotekehityksessä ja ottanut viime vuosina vastuuta tietojärjestelmäkehityksestä.

Roosa Puumalainen
Johdon assistentti
Filosofian yo

DRG Medical Systemsin johdon assistenttina työtehtäviini kuuluu asiakasraporttien tuottaminen sekä niiden muokkaaminen selkeään muotoon. Pidän myös huolta asiakassivujen ylläpidosta ja raporttien jakamisesta asiakkaille. Lisäksi huolehdin arkistoinnista. Toivon, että tulevaisuudessa työssäni voin hyödyntää geoinformatiikan opintojani ja yhdistää tulevaa osaamistani yhtiömme kehittämisessä.Tällä hetkellä opiskelen maantiedettä Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa geotieteiden ja maantieteenlaitoksella.

Timo Isotalo
Tietokanta-asiantuntija

Olen opiskellut energiatekniikkaa Aalto-yliopistossa. DMS:ssä vastaan nykyään potilasryhmittelyprosesseista ja tietokantojen ylläpidosta. Lisäksi osallistun raportointien ja laskentajärjestelmien kehittämistyöhön.

 

DRG Medical Systems Oy (DMS) on terveydenhuollon hoitoprosessien tuotteistamiseen liittyvän tiedon ryhmittelyyn, analysointiin ja konsultointiin erikoistunut asiantuntijayritys. DMS:n henkilökuntaan kuuluu alan parhaita asiantuntijoita, jotka tekevät jatkuvaa monialaista kehittämistyötä.