Hyödyt
JALOSTAMME POTILASTIETOJÄRJESTELMIENNE TIEDOT HYÖTYKÄYTTÖÖN

Sama episodiryhmittelijämenetelmä ratkaisee tuotannon ja kustannusten kuvaamisen läpi julkisen terveyspalvelujärjestelmän

 • Avohoidon potilasryhmitys (APR) hallitsee perusterveydenhuollon avotoiminnan kuvauksen problematiikan
  • monta asiaa samalla käynnillä
  • useita ammattihenkilöitä ja toimintayksiköitä saman potilaan saman ongelman kimpussa
  • kustannukset kohdistetaan sairauden hoidon määrään
 • Mukaan myös terveyskeskusten vuodeosastotoiminta sekä kunnan tuottamat terveydenhuoltoa tukevat sosiaalipalvelut (kotihoito, palveluasuminen, pitkäaikaislaitoshoito)
 • Yhteispäivystys on akuuteille potilaille linkki sairaalan hoitoon
 • Saman potilaan saman sairauden hoitoketju jatkuu erikoissairaanhoidossa. Episodipotilasryhmittelyssä (EPR) mukana kunnan tai sote-alueen asukkaiden koko erikoissairaanhoito eli kaikkien sairaaloiden polikliininen, operatiivinen, diagnostinen ja vuodeosastoilla tapahtuva hoito.
 • EPR on potilaskohtainen ja samalla alueellisesti kattava.

Episodiryhmittelijä (EPR-ryhmittelijä) yhdistää yksittäisen potilaan tietyn sairauden (ja siihen läheisesti liittyvien sairauksien) hoidon alueelliseksi palveluketjuksi riippumatta palvelun tuottajatahosta.

Alueen potilasryhmien hoitoketjut kuvaavat tuotannon määrän ja toimintakäytännöt kussakin yksikössä.

EPR on helppokäyttöinen

 • Kliinikolle yksinkertaista:
  • Kirjataan ne potilaan ongelmat, joita hoidetaan
  • Jos kirjataan myös tehdyt toimenpiteet, oman yksikön toiminnan sisällönkuvaus tarkentuu. Ilmankin toki pärjätään.
 • EPR-ryhmittelijä ryhmittelee automaattisesti potilastietojärjestelmästä irrotetut potilas- ja käyntitiedot
 • EPR-tietokanta luo rajattomat raportointimahdollisuudet potilaittain,  diagnooseittain, sairausryhmittäin, potilaan hoitokokonaisuuksittain, työntekijöittäin, tiimeittäin, yksiköittäin, kunnittain tai alueellisina kokonaisuuksina
 • Tuotamme vakiosti monipuoliset vuosiraportit:
  • Sote-alueen tuotannon kokonaisuudesta
  • Kuntien väestön saamien palveluiden kokonaisuudesta ja vertailut muihin kuntiin
  • Terveyskeskusten avotoiminnan sisällöstä
  • Sairaaloiden tuotannon määrästä
  • Sovitusti vakioraportteja tiheämminkin esim. työntekijöiden potilaista ja työstä, yksiköiden toiminnasta
 • Testattu käytössä jo vuodesta 2002

Kustannuslaskenta oikein ja yksinkertaisesti  – automaattisesti osana tuotannon kuvausta

 • Episodiryhmittäinen kustannuslaskenta kohdentaa toimintolaskennan periaattein yksikön omat hoitokustannukset suoraan kullekin kontaktille ja episodille tehdyn työn mukaan.
 • Helppoa talouspäällikölle: Tuotannon määrään suhteutettu hoidon (kontaktin tai koko episodin) hinta (tuotantohinta) saadaan automaattisesti ilman, että tarvitsee erikseen kohdentaa hintoja välisuoritteille eri kustannuspaikoista!
 • Parantaa tutkitusti hoitokustannusten kohdentumista tietylle sairaudelle jopa 15-60 % verrattuna perinteiseen kontakteja välisuoritteina käyttävään kustannuslaskentaan. Hoitokontaktin hinta vaihtelee sen mukaan, mitä sairautta hoidetaan.

Tietojohtamisen työkalu kaikille tasoille

 • Käytettävissä yksiköiden operatiivisen toiminnan johtamiseen
  • toiminnanohjaus
  • alueelliset hoitoketjut ja potilasryhmien hoitotapojen vertailut
  • kehittämiskohteiden tunnistaminen toimintakäytäntöjen poikkeamista
  • muutosten seuranta
 • Oikeantasoista tietoa strategiseen johtamiseen
  • resurssijohtaminen; resurssit kansanterveydellisesti vaikuttavaan toimintaan
  • poliittinen päätöksenteko
  • työnjako hoidon portaiden välillä
  • kustannusseuranta
 • Luetettava ja helppokäyttöinen kustannuslaskenta
  • Potilasryhmien hoidon hinnat
  • Tuotantokustannusten vertailut
  • Kontaktihinnat esim. ulkokuntalaskutukseen

Räätälöimme analyyseja yksiköiden tai kokonaisuuksien toiminnasta, opetamme tulkintaa ja neuvomme johtamisessa

 • EPR-tietokanta antaa valmiin pohjatiedon alueen tai yksiköiden toiminnan ja toimintakäytäntöjen monenlaiseen analytiikkaan. Selvitämme mistä poikkeavuudet johtuvat ja neuvomme, miten toimintaa kannattaisi muuttaa.
 • Autamme hyödyntämään myös ryhmittelemätöntä tuotanto- ja kustannustietoa. Ennakoimme tulevaa tuotantotarvetta, tarvittavia ammattiosaajien määriä tai tilatarvetta.
 • Johtamiskoulutuksen ammattilaisemme kouluttavat muutosjohtamisessa ja konsultoivat strategisessa johtamisessa.

Autamme ymmärtämään omaa toimintaa ja hyödyntämään tietoa strategisessa ja operatiivisessa toiminnan suunnittelussa, johtamisessa ja seurannassa.