Asiakkaat ja yhteistyökumppanit

Potilasryhmitykset ja raportit ovat ennen kaikkea johdon työkaluja integroitujen palveluiden arvioinnin, suunnittelun kuin kehittämisenkin tarpeisiin.  Kaikki sote-johtajat, niin sairaalan hallinto- ja talousjohto kuin kuntapäättäjätkin saavat selkeän käsityksen resurssien kohdentuneesta käytöstä ja tarpeesta.

Jo kymmenet eri kokoiset sairaalat ja terveydenhoitopiirit ovat tyytyväisiä asiakkaitamme.  Kun raportteja kertyy pidemmällä aikavälillä, voidaan seurata myös mahdollisia muutoksia ja tehtyjen ratkaisujen kohdentuneita vaikutuksia. APR ja EPR-raporttien yhdistäminen avaa mahdollisuuksia uuden tyyppiseen eri toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen ja yhteiseen toiminnan suunnitteluun.

Ajantasainen ja tarkka käsitys nykyisten terveyskeskusten, yhteispäivystysten ja erikoissairaanhoidon tilanteesta mahdollistaa myös yhteisen alueellisen palvelutuotannon suunnittelun. Myös käyttäjien välinen benchmarking, vaikkapa alueellisesti kahden kunnan tai sote-piirin välillä onnistuu.

Asiakkaat
ASIAKAS_AnnePitkäranta_small
Professori Anne Pitkäranta, HY/HUS
Lääketieteellisen tiedekunnan opetusdekaani

”Olemme soveltaneet potilasryhmittelyjen tuottamaa huolellisesti kerättyä ja rationaalisti järjestettyä kovaa dataa tiedekuntamme curriculum-uudistustyössä. Se tuo konkretiaa suunnitelmiin ja tarjoaa viitekehyksen, jonka avulla voi tarkastella opetuksen painopisteitä perusterveydenhuollon näkökulmasta.

Tavoitteena on kouluttaa itsenäiseen lääkärintyöhön kykeneviä ihmisiä, joiden suorittama tutkinto on työelämän kannalta relevantti. HY:n koulutus on vanhastaan melko yliopistosairaalapainotteinen, ja SOTE-uudistuksen myötä perusterveydenhuollon näkökulma tulee yhä tärkeämmäksi. Potilasryhmitysten tarjoamaa dataa voi suositella myös muille yliopistoille: ne tarjoavat mahdollisuuden opetuksen painopisteiden tarkasteluun ja benchmarkingiin.”

ASIAKAS_KatiMyllymaki
Kati Myllymäki
Johtajaylilääkäri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

”Suunniteltaessa yhteistä alueellista terveyspalveluiden tuotantoa on hyvä saada kokonaiskäsitys jäsenkuntien potilaiden nykyisestä palveluidenkäytöstä, tuotannosta ja euroista niin terveyskeskuksissa, yhteispäivystyksessä kuin erikoissairaanhoidossakin. Siksi käytämme EPR:ä työkaluna niin tulevan sote-lain mukaisen tuotantoalueen suunnittelussa kuin yhteisen sairaalahankkeen tilatarpeen ennakoimisessakin. Samalla arvioimme toiminnan painopisteitä: onko nykyinen työnjako kohdallaan ja löytyykö päällekkäisyyksiä.”

Avohoidon potilasryhmitystä (APR) tai Episodipotilasryhmitystä (EPR) on vuosien 2002 – 2015 välillä käytetty yli 60 kunnassa / terveyskeskuksessa/ sairaan- tai terveydenhoitopiirissä. Kuntien yhteenlaskettu väestömäärä on n. miljoona asukasta. Näin EPR/APR on vuosien mittaan vaikuttanut joka kuudennen suomalaisen julkisiin terveyspalveluihin

Nykyiset ja aiemmat asiakkaamme:

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri
 • Mikkeli
 • Hirvensalmi
 • Puumala
 • Pertunmaa
 • Mäntyharju
 • Juva
 • Pieksämäki
 • Joroinen
JYTE
 • Jyväskylä
 • Hankasalmi
 • Korpilahti
 • Muurame
 • Palokka
 • Tikkakoski
 • Uurainen
 • Vaajakoski
Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri)
 • Lappeenranta
 • Lemi
 • Luumäki
 • Savitaipale
 • Parikkala
 • Rautjärvi
 • Ruokolahti
Kerava
Kotka
Pohjois-Karjalan kunnat
 • Joensuu
 • Kontiolahti
 • Outokumpu
 • Lieksa
 • Kitee
 • Liperi
 • Juuka
 • Nurmes
 • Valtimo
 • Polvijärvi
 • Tohmajärvi
YTHS (Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö)
Kouvola
 • Kouvola
 • Kuusankoski
 • Anjalankoski
 • Elimäki
 • Jaala
 • Valkeala

LOST

 • Lohja
 • Karjalohja
 • Siuntio
 • Inkoo
Porvoo
Nummi-Pusula
Karkkila
Rovaniemi
Kuopio
 • Kuopio
 • Tuusniemi
Saarikka-liikelaitos
 • Saarijärvi
 • Karstula
 • Pylkönmäki
 • Kannonkoski
 • Kyyjärvi
Oulunkaari
 • Ii
 • Yli-Ii
 • Haukipudas
 • Pudasjärvi
 • Simo
 • Utajärvi
 • Vaala
Yhteistyökumppanit

Raportoinnin kehittämisessä teemme yhteistyötä Tricons Oy:n kanssa, jonka tuotteena on omien tilastoraporttien tekemisen mahdollistava työpöytäohjelmisto. Tällöinkin käytetään perustietona asiakkaan omaa tietokantaa, DMS tuottaa ohjelmistoon tiedon ryhmittelyn ja asiakasrajapinnassa on mahdollista tehdä erittäin monipuolisia raportit tästä ryhmitellystä tiedosta.

DMS hankki aiemmin Datawell Oy:ltä tietokannan järjestely- ja raportointipalvelut tämän Ecomed-tietojärjestelmästä. Edelleen Datawell Oy:n alueEcomed järjestelmä on APR/EPR-yhteensopiva. Mikäli asiakas käyttää sitä, voidaan potilasryhmittelyjen pohjatiedot irroittaa siitä ja ryhmitellä toiminta ja tuotantotiedot DMS:n APR- ja EPR-potilasryhmittelijöillä. Tällöin asiakas saa myös tuotantoraportit DMS:n toimittamana.

Jo vuodesta 2002 lähtien joka viides suomalainen potilas on ollut ryhmitystemme ja seurantamme piirissä. APR:än tyytyväisiä käyttäjäkuntia on yli 60. Alue-SOTE-EPR:ää on käyttänyt neljä edelläkävijä-sairaanhoitopiiriä.